Служители

Д-р Руско Петров - Ветеринарен лекар, Оперативен управител на Спасителния център за диви животни, Отговорник доставки, Сътрудник прием пациенти и реанимация.

Д-р Руско Петров - Ветеринарен лекар, Оперативен управител на Спасителния център за диви животни, Отговорник доставки, Сътрудник прием пациенти и реанимация.

Руско е оперативния управител на Спасителния център. Той, също, отговаря за доставките на храни и материали за дейността на Центъра, а те са толкова разнородни и трудно откриваеми в нашата действителност, че е цяло изкуство да се справяш успешно с тази задача. Освен с доставките, Руско работи в Реанимацията. Като оперативен управител той изготвя графика на дейностите в Центъра и е натоварен със задачата стриктно да следи за неговото изпълнение. Благодарение на него Центъра разполага с десетки доброволци "под ръка", дейност, която преди появата му при нас бе доста изоставена. Заедно с това той поема и координира голяма част от сигналите на намерени или ранени диви животни, постъпващи в Центъра. А като организатор и координатор е направо незаменим.


Телефон за връзка: 0884 877 544
e-mail: rpetrov@greenbalkans.org