Служители

Д-р Христина Клисурова - Ветеринарен лекар. Връзки с обществеността и Отговорник документооборот.

Д-р Христина Клисурова - Ветеринарен лекар. Връзки с обществеността и Отговорник документооборот.

Активно координира връзките с обществеността, медии и държавни институции. Разработва нови проекти и отговаря за дарителската и осиновителната програми на Спасителния център. Поддържа базата данни и документацията, във връзка със Закона за биологичното разнообразие и Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Организира информационни кампании за дейността на Центъра и опазването на редки видове.


Телефон за връзка: 0886570053
e-mail.: hhristova@greenbalkans.org