Новини

ДНК проби на белошипите ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани

ДНК проби на белошипите ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани

07.10.2014
Изследването е част от международно проучване и ДНК анализ на белошипите ветрушки на Балканския полуостров.
 
С цел извършване на ДНК анализ, бяха взети кръвни проби на 28 белошипи ветрушки, които са част от размножителната група отглеждана в Спасителния център на Зелени Балкани в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360. Изследването е част от проучването, което се извършва от гръцкия биолог Анастасиос Бунас, който разработва дисертационен труд ,,Филогеография и консервационна генетика на белошипата ветрушка на Балканите“. Изследването се извършва в Лабораторията по молекулярна екология и консервационна генетика към катедра Биологични технологии на Университета на Йоанина. По-голямата част от птиците в Центъра на Зелени Балкани произхождат от Испания, което ще даде възможност на гръцкия колега да направи съпоставка на генетиката на белошипите ветрушки от балканската популация и тези от Испания.
 
За контакти:
Градимир Градев - Ръководител на проект
,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org