Новини

Чуждестранни гости в Спасителния център

Чуждестранни гости в Спасителния център

03.11.2019
Естествено, екипът ни подозира, че голяма част от постъпващите в Спасителния център на Зелени Балкани птици са излюпени или прекарали живота си в други страни.

За някои от тях, обаче, имаме преки доказателства за произход! Това става възможно, благодарение на орнитологичните пръстени, с които са маркирани птиците.

През 2019 година в Центъра са настанени три бели щъркела и един орел рибар. Два от щъркелите са маркирани с полски пръстени, един с чешки, а орелът – с норвежки. Птиците са намерени в различни краища на България – Бургас, Поликраище, Русе, Раднево. Съдбите им, също са различи – орелът бе намерен мъртъв, ударен от ток,  щъркелът от Поликлаище също бе станал жертва на електропреносната мрежа (раните в последствие станаха причина за смъртта му!), този от Бургас е постъпил с рани на крилете (след ампутация той остана в Центъра завинаги), с неизвестен произход, а щъркелът от Русе – изтощен по пътя на миграцията (след кратък престой в реанимацията в Центъра, той бе освободен).
 
Маркирането на птици, посредством орнитологични пръстени, е един от методите, благодарение на който учените проследяват миграцията на пернатите. Но, не само. Този метод ни показва и заплахите, които стоят на пътя на птиците, както и предпочитаните за тях места за почивка, преживяемостта и ред други интересни факти за живота им.