Новини

Четвъртото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“ ще финансира проект на Зелени Балкани

Четвъртото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“ ще финансира проект на Зелени Балкани

29.11.2021
Проект на Спасителния център на Зелени Балкани е един от общо 23-те одобрени за финансиране в рамките на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Български дарителски форум (БДФ). Проектът „За по-чиста природа днес, утре и завинаги“ ще фокусира общественото внимание върху проблема със замърсяването с пластмасови отпадъци и как той рефлектира върху дивите животни, с фокус – птиците!

Опитът на специалистите ни, натрупан по време на 26-годишното съществуване на Центъра показва, че всяка година лекуваме десетки щъркели с увреждания, причинени от отпадъци. Това са не само възрастни птици, но и малки от гнезда. Причината най-често е пластмасовия боклук на хората, лесно достъпен за птиците, които го използват за строителен материал в гнездото - сезал, рибарски корди, торбички. Заради дългия си период на разграждане, те често стават причина за смъртта или трайни увреждания при птиците. От това най-много страдат малките, които се заплитат в гнездата в кордите и сезала, което ако не доведе до смърт в ранна възраст, често е причина за трайна инвалидизация на малките.

Благодарение на финансирането, ще изградим диорама на щъркелово гнездо, показваща заплахите от боклуците за птиците в него и така, нагледно ще разкажем за проблема на хилядите посетители в Центъра и участниците в поредицата от презентации в рамките на проекта.
Инициативата на Лидл България, ФРГИ и БДФ отразява стремежа на партньорите да допринесе за по-пълноценния и по-качествен живот на хората в различни региони в страната.

За инициативата:
Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“  подкрепя социално значими проекти на неправителствени организации в цялата страна и има за цел да помага хората в различните региони в страната да водят по-качествен и пълноценен живот.


Избраните проекти в четвъртото издание на инициативата на Лидл България са разделени в три тематични направления – образование, околна среда и култура, и историческо наследство. В категориите най-много са одобрените проекти от област „Образование“ - 12 на брой. След една безспорно предизвикателна година в тази сфера, повечето проекти са насочени към въвеждането на иновативни методи на преподаване, ранното детско развитие, повишаване на интереса на децата към четенето, както и към мотивиране на младите за повече физическа активност на открито.

Проектите, които ще получат финансиране в направление „Околна среда“, са 6, като освен замърсяването на природата, те адресират и проблеми, свързани с теми като местообитанието на пчелите, намаляване употребата на пластмаса и рециклирането.

В категория „Култура и историческо наследство“ има 5 отличени проекта. Те ще се фокусират върху различни методи за използване на новите технологии за съхранение и предаване на историята към следващите поколения, посредством дигитализация на културното наследство.

Пълен списък с одобрените за финансиране проекти може да откриете ТУК

Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.