Новини

Четири птици, с трайни увреждания, поеха от Спасителния център към зоопарк Бургас!

Четири птици, с трайни увреждания, поеха от Спасителния център към зоопарк Бургас!

13.09.2019
В традиция се превърна вече партньорството между Спасителния център на Зелени Балкани и зоопарк Бургас.
Тия дни, например, зоопаркът за пореден път отвори вратите си за две горски ушати сови и два бели щъркела, лекувани в Центъра на Зелени Балкани, но с трайни увреждания.

Птиците бяха настанени в просторните волиери на зоопарка, а екипът му ще се грижи за това те да се чувстват, като у дома си.

Повече от 10 са вече пренасочените пациенти от Спасителния център към зоопарк Бургас. Сред тях са забулени и горски ушати сови, лебед, бели щъркели.

Благодарим на нашите приятели за отзивчивостта им и за това, че винаги и с отворени сърца приемат ранените диви животни и им дават втори шанс!