Новини

Четири прилепчета, бездомничета, приюти Спасителния център на Зелени Балкани

Четири прилепчета, бездомничета, приюти Спасителния център на Зелени Балкани

24.02.2016
Поради големия брой животни, постъпващи в Центъра и грижите за тях, за съжаление не успяваме да ви разкажем за всички интересни истории, свързани с нашите пациенти...Но повярвайте, всяко от животните има своя интересна, често трогателна или трагична съдба, която го води при нас...

Ето тези четири прилепа пристигат при нас чак от Русе, със съдействието на Регионалната инспекция по околна среда и води. Те са били открити при отсичането на дърво в града, където явно са зимували. В дървото е пребивавала цяла колония, като за съжаление, другите прилепи са били открити мъртви. По време на зимуването си прилепите са с понижени жизнени функции – в състояние на хибернация. В такива случаи те не могат да отреагират в случаи на опасности, застрашаващи техните убежища. От петте открити живи прилепа, два са имали счупена совалка (основната кост на крилото), единия от които не е достигнал до Спасителния център. Останалите четири пациента (един мъжки и три женски) са настанени при нас, където ще бъдат рехабилитирани, а този със счупеното крило - опериран и се надяваме да ги върнем на свобода. Женските ръждиви вечерници мигрират, за да отгледат своите малки, като маркирани женски прилепи от България са установени чак в Украйна! Ето защо трябва да ги пуснем на време, за да реализират успешно своето дълго пътуване и жизнения си цикъл. За целта ще дадем най-доброто от себе си!

Ръждивите вечерници са типично горски видове, които поради унищожаването на равнините гори са се приспособили за живот в градовете. Там, обикновено обитават фуги на панелни блокове и други убежища в сгради, или както е в случая – типичните си убежища в стволове на дървета.

Радваме се, че в този случай хората са оказали първа помощ на прилепите, чието убежище неволно са унищожили.

За жалост не винаги е така и хората често умишлено унищожават прилепите, като понякога дори ги зазиждат живи в убежищата им!

Прилепите са изключително уязвими и полезни животни! Много видове живеят редом с нас в градовете и са наши  ДивиСъседи. Помогнете ни да ги опазим!