Новини

Четири керкенези полетяха в небето на Природен парк „Сините камъни“

Четири керкенези полетяха в небето на Природен парк „Сините камъни“

18.07.2018
Вчера Природен парк „Сините камъни“ стана втори дом на четири млади керкенези, отгледани в Спасителния център на Зелени Балкани!

Птиците, освободени в небето над Сливен, полетяха от ръцете на нашите домакини, представителите на управата на парка.

За място на освобождаването избрахме района на адаптационната волиера за лешояди към проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, чийто екип, също, присъства на събитието.

Освободените птици са млади, доотгледани във волиерите на Спасителния център. Полетът им, утсремен и бърз бе доказателство, че те са готови за новото предизвикателство пред тях – животът в дивата природа!

Пожелаваме успех на нашите мъници!