Черен лешояд (Aegypius monachus)

150.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 150 лв.
Годишна такса - 1800 лв.

Черният лешояд (Aegypius monachus) е вид, както много други, изчезнал от природата на България в средата до края на миналия век. Единствената съществуваща дива колония на Балканския полуостров се намира в резервата Дадя, в Гърция.

И този див, както редица други, бе завърнат в природата на България, като гнездящ!

В Спасителния център от години отглеждаме една двойка от тези прекрасни птици.