Черен лешояд (Aegypius monachus)

45.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 45 лв.
Годишна такса - 540 лв.

Черният лешояд (Aegypius monachus) е вид, както много други, изчезнал от природата на България в средата до края на миналия век. Единствената съществуваща колония на Балканския полуостров се намира в резервата Дадя, в Гърция, където е излюпена едната от двете птици в Центъра. Намерена с проблем в крака от нашите гръцки колеги , Черната перла, както я наричаме, ще остане при нас завинаги. Другата птица е с испанско гражданство. Постъпи в Центъра по проекта на Зелени Балкани "Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България”.