Новини

Черeн бързолет в беда…

Черeн бързолет в беда…

15.06.2020
Този път екипът на Спасителния център на Зелени Балкани се погрижи на един малко по-необичаен пациент – бързолет в беда.

Черният бързолет е защитена птица в България. Той гнезди на високи и скалисти места, като се е адаптирал и към съжителството с човека. В града бързолета гнезди на високо по различни пролуки в заобикалящите ни сгради.

Гнездото на бързолета много наподобява това на лястовичките. Направено от фина глина и слюнкоподобно вещество отвън, а вътре бързолета слага различни нишки и меки материали в които да се топлят малките му, които се излюпват напълно голички.

В нашия случай бързолета бе объркал меките тревички с рибарска корда. В опита си да направи уютно гнездо целият се беше оплел в кордата и седеше неподвижно на ръба на една външна щора.

Ето тук се намесват и нашите колеги, които веднага се отзоваха, свалиха бедната птичка от прозореца и след като внимателно отстраниха кордата и рехидратираха птичката, я пуснаха на свобода.

В работата на Спасителния център колегите ни често се сблъскват с птици заплетени в най-различни изкуствени материали от бита на човека – корда, сезал и т.н.

Призоваваме всички граждани да изхвърлят ненужните им вече материали на подходящите за това места.