Новини

Чехия подкрепя опазването на изчезващ вид у нас!

Чехия подкрепя опазването на изчезващ вид у нас!

16.08.2017
Днес представители на община Прага в лицето на зоопарк Прага посетиха Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Посещението бе в контекста на дългогодишното партньорство на Центъра двете чешки институции и съвместната ни работа по опазването на египетския лешояд в България.

През годините Община Прага и Зоопарк Прага финансираха изграждането на волиери в Центъра и редица теренни дейности по опазването на вида, а тези дни направиха дарение с което бе закупен специализиран автомобил, Субару Форестър,  за целите на работата на терен.

Ключът на автомобила бе символично предаден на заместник кмета на община Стара Загора госпожа Чахова, която благодари за съдействието и подкрепата за опазването на природата на България и на свой ред предаде ключа на представител на екипа на Зелени Балкани.

След като разгледаха Спасителния център, посредством поредица от презентации, гостите се запознаха с дейността на Зелени Балкани и в частност Спасителния център за опазването на една от най-редките птици у нас – египетския лешояд. От своя страна, пък, те ни разказаха за разнообразните си дарителски инициативи и консервационни дейности  за опазване на видове по целия свят.