Издания

CEETES - trade in endangered species in Central and East European countries, 2007г.

CEETES - trade in endangered species in Central and East European countries, 2007г.

Изданието е разработена като част от дейностите на работна група за CITES на международната организация CEEweb for biodiversity. Изданието представя доклад и анализ за извършен мониторинг върху търговията с диви видове в зоомагазини и по интернет (страните от Централна и Източна Европа, участвали в проучването).

Английски език
Издадено от Salamandra
Отпечатано в Полша - 2007 г.