Новини

Бъдещи ветеринарни лекари се обучаваха в Спасителния център на Зелени Балкани

Бъдещи ветеринарни лекари се обучаваха в Спасителния център на Зелени Балкани

15.11.2021
Студенти от пети курс, обучаващ се в специалността ветеринарна медицина в Тракийския университет, упражниха своите знания по болести по екзотичните животни в амбулаторията на Спасителния център на Зелени Балкани.

Под ръководството на доцент Чапръзов и ветеринарните лекари на Центъра, студентите имаха възможност да участват активно в преглед на пациентите от реанимация, както и да присъстват на приема на ранен ням лебед, докаран по време на упражнението от представител на РИОСВ Стара Загора.

Дивите животни са все по-чести пациенти на частно практикуващите ветеринарни лекари. Партньорството на Тракийския университет със Зелени Балкани, в лицето на Спасителния център за диви животни дава, възможност на висшето учебно заведение да разшири знанията и уменията на студентите, обучаващи се в него, по отношение на тази все още слабо застъпена в академичните среди дисциплина.

По време на престоя си в Центъра, младите хора научиха също и за защитените видове и кой, и при какви условия има право да ги отглежда. Говорихме си за CITES - конвенцията, която регламентира търговията със защитени видове, за бракониерството, както и компетентните институции, които отговарят за защитените видове у нас.