Новини

Бял щъркел, пациент на Спасителния център на Зелени Балкани, бе открит в Судан

Бял щъркел, пациент на Спасителния център на Зелени Балкани, бе открит в Судан

17.02.2015
Млад щъркел, приет за доотглеждане в Спасителния център през 2012та година от района на Пазарджик, е намерен преди дни в Судан.

За съжаление птицата е мъртва. Как са разбрали, коя е тя, обаче?

Това стана възможно, благодарение на пръстена, с който е била маркирана преди освобождаването.

Въпреки смъртта си, този приятел успя да помогне на науката, чертаейки пътя на миграцията на тези птици. Информация е ценна, както за учените от Българската орнитологична централа  (БОЦ), така и за нас, екипът на Спасителния център за диви животни. От една страна тя помага на учените да изградят един по-ясен модел на миграцията на птиците, а на нас дава обратна информация за птица, преминала през вратите на Центъра.

Информация, която сочи, че благодарение на усилията на екипа ни тази щъркелът е живяла 896 дни, или 2 години и 166 дни след освобождаването му.

Тези цифри са доказателство, че трудът ни е има смисъл, а Спасителния център - роля в опазването популацията на редките видове в Европа.

Благодарим на колегите от БОЦ за предоставената ни информация.