Новини

Буяна и хората - първият български скален орел, снабден с GPS-предавател

Буяна и хората - първият български скален орел, снабден с GPS-предавател

12.03.2012
Обстоятелствата, поради които тази величествена птица е изпаднала в състояние да бъде намерена безпомощна от хора, ще си останат загадка. Единственият проблем, установен при прегледа в Спасителния център на Зелени Балкани, бе ниското тегло на птицата и леки наранявания в основата на клюна и по краката. Птицата е 3-4-годишна, не млада и неопитна, което допълнително озадачава.

Орлицата е намерена от Илия Илиев, който е ловец и я подслонява в местната ловна хижа, докато се свърже с някой, който ще може да и помогне. Местните горски му помагат да осъществи контакт с нашите колеги Константин Попов и Тодор Петков, които незабавно се отзовават на сигнала и отиват да вземат птицата от хижата, след което я транспортират до Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

При нас Буяна, кръстена така заради буйния и нрав, беше настанена в една от най-големите ни клетки и единственото, което се искаше от нея бе да се храни обилно, за да наддаде тегло. Притиснати от краткото време, тъй като размножителният сезон на скалните орли започва рано, с надежда претегляхме голямата перната зверкиня на няколко пъти и ето че в началото на март вече дойде моментът да организираме спешно освобождаването и.

Толкова ни се искаше да проследим нейния полет в свободата, за да сме сигурни, че всичко с нея ще е наред, че няма да изпадне в беда отново..., но предавателите са скъпо удоволствие, което, за съжаление, не можем да си позволим. В този важен за нас и орлицата момент, водеща българска фирма в сферата на модерните технологии, Електронинвест ООД, ни се притече на помощ и дари за нашата скална жена GPS/GRPS-предавател собствено производство, модел ЕВТ-70, с тегло само 70 грама. Той ще ни позволи да следим полета на орлицата и ще ни даде така ценната за нас информация. Това е първият български скален орел, снабден с проследяващо устройство и очакваме с интерес данните от проследяването му. 

Ето така, по неподозиран начин съдбата преплете пътищата на скален орел, ловци, природозащитници и изобретатели от високотехнологичния сектор. Натоварена с ценния си товар, скалната жена Буяна, отново разпери крила за свободата. Изпратихме я с надежда, всички ние, които се докоснахме до съдбата и и чиито сърца тя докосна.

На добър час, Буяна!
Надяваме се дълго да следим твоя път в живота!


СНИМКИ ЗА МЕДИИТЕ

За повече информация за птицата:
Любомила Кривошиева - Рехабилитатор диви животни
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани
Ел.поща: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org
Моб.тел.: 0885 22 84 86


За повече информация за предавателя, поставен на птицата:
Добромир Добринов
Зелени Балкани
Ел.поща: ddobrinov@greenbalkans.org
Моб.тел.: 088
4 004 667