Новини

Булвет Медика 2018

Булвет Медика 2018

15.10.2018
От 11 до 13 октомври представители от екипа и доброволците на Спасителния център на Зелени Балкани участвахме  в единадесетото изложение БУЛВЕТ Медика, чиито организатор е Ветеринарно медицинския факултет към Тракийския университет Стара Загора.

Наши помощници в каузата за популяризиране на природозащитната идея сред ветеринарната гилдия  бяха мишеловът Мишо, улуличката Лули, керкенезчето Владко и кукумявката Блага.

За нас беше изключително полезно не само заради обмена на опит, а и заради възможността да разберем кои са най-новите тенденции във ветеринарно – медицинското оборудване и ветеринарната фармакология.

Официални гости бяха заместник-министъра на МЗХ и Директора на БАБХ.

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371