Новини

Бухалът Устрем вече си е у дома

Бухалът Устрем вече си е у дома

30.11.2012
В присъствието на ученици от селото, и Тополовград, птиците полетяха на свобода.

Интересна е съдбата на бухала, който постъпи за лечение в Спасителния център за диви животни от същия район, в средата на юли, с травми на двете крила. Птицата бе спасена от местни хора, и благодарение на съдействието на община Тополовград, в лицето на еколога на общината госпожа Георгиева, птицата бе транспортирана до Спасителния център. Там, в продължение на близо пет месеца бухалът бе лекуван и възстановен напълно.

Мястото за завръщането към свободата на пернатите, не бе избрано случайно. Освен дом на бухала, районът около село Устрем, и община Тополовград са част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Територията попада в границите на Защитена Зона „Сакар” BG 0002021 с предмет и цели на опазване дивите птици и техните местообитания.

За да бъде проследен процеса на адаптиране в естествената среда на бухала, както и района му на обитание, птицата бе маркирана посредством GPS / GSM предавател.

Акцията по освобождаване в природата на защитените птици и популяризиране на тяхното опазване сред местната общественост се извърши в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360 в обхвата на който попада и община Тополовград, като част от Защитена Зона,,Сакар“

Засвидетелстваната ангажираност от страна на местната администрация в лицето на община Тополовград, и лично от кмета на Общината г-н Божинов, ни дава надежда че ще успеем в едно от нашите основни предизвикателства – да привлечем общественото внимание към опазването на редки и защитени видове и местата които те обитават.


За допълнителна информация:
Градимир Градев,
Ръководител на проект
Моб. тел.: 0885 609289 ;е-mail: ggradev@greenbalkans.orgХристина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
Моб. тел.: 0886570053e-mail: hhristova@greenbalkans.org;