Новини

Бухал и четири щъркела инвалиди бяха настанени в зоопарка Добрич

Бухал и четири щъркела инвалиди бяха настанени в зоопарка Добрич

18.05.2016
На 17.05.2016г., пет пациенти на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, бяха настанени в зоопарка в Добрич. Това за съжаление са птици, които никога не могат да бъдат пуснати на свобода, поради изключително тежките травми, които са имали, което е наложило ампутирането на едно от крилата им.

Зоопаркът в Добрич, бе избран за настаняване на пациентите след специално проучване, направено в рамките на проекта на Зелени Балкани „Хора за природата - Зелено общество в действие“, тъй като предоставя добри условия за настяняването на съответните видове.

Спасителния център и Зелени Балкани полагат изключителни усилия да намерят дом на животните-инвалиди, които никога не могат да оцелеят в дивата природа. Тъй като става дума за защитени видове, те не могат да бъдат предоставяни за отглеждане на частни лица, а само на оторизирани за целта институции (като зоопарковете). Чрез настаняването на животни-инвалиди в зоопарковете не само се осигурява продължаване на живота на тези птици. Те ставата „животни-посланици“, чрез които стотици деца и граждани разбират за важността на  защитените видове и факторите, довеждащи до тяхната смърт или трайно осакатяване – бракониерство, сблъсъци с коли, с електопреносната мрежа и прочие.
Спасителния център също така полага големи усилия за развитие на своите размножителни програми, в които участват животни инвалиди, чието потомство се пуска на свобода.  В момента в Спасителния център се размножават двойки-инвалиди - забулени сови, кукумявки, керкенези. Освен да създават свое поколение, те са и много добри приемни родители за малките паднали от гнезда нуждаещи се от доотглеждане, които пристигат при нас.Успеваемостта на този подход при нас расте с всяка година. За това обаче са необходими много условия – подходящи клетки, добри условия за живот, ежедневно хранене и обслужване, ветеринарни и други грижи.

Вие също може да ни помогнете да спасим повече диви животни, като изпратите благотворителен SMS с текст -  DMS OREL на номер 17 777.
 
За допълнителна информация:
д-р Христина Клисурова - Спасителен център за диви животни, моб. тел. 0886570053, е-mail: hhristova@greenbalkans.org