Бухал (Bubo bubo)

100.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 100 лв.
Годишна такса - 1 200 лв.

Бухалите (Bubo bubo) са едни от най-старите обитатели на Центъра. Те са и първите птици размножили се в Центъра, излюпили и отгледали над 15 малки. Бухалите са потайни и мистериозни нощни птици, в чийто свят успяхме да надникнем посредством поставените в клетката специални камери за наблюдение.

Надникнете и вие в потайния свят на бухалите в Центъра.