Новини

Будните деца от Образователен център „Кукуряк“ на опознавателна разходка в Спасителния център за диви животни

Будните деца от Образователен център „Кукуряк“ на опознавателна разходка в Спасителния център за диви животни

24.07.2019

Децата от Образожателен център „Кукуряк“, Стара Загора обичат природата и животните. За да разберат как правилно да ги опазват и да им помагат, те участваха в образователната беседа в посетителския кът на Центъра.

Тъй като децата проявяват особен интерес към лешоядите, основна тема бе работата ни, свързана с опазването, лечението и грижата за лешоядите, както в естествената им среда в природата, така и в клетките на Центъра. Децата научиха защо са важни лешоядите, какви са причините,  довели до изчезването им и какви са заплахите за тях в съвременния свят.

Надникнахме в ежедневието на лешоядите чрез камерите за наблюдение, поставени в клетките от екипа на Спасителниш център на Зелени Балкани.

Разгледахме посетителския кът и пациентите, които го обитават, като си поговорихме за уврежданията, които имат животните и причините те да попаднат при нас.

Образователните дейности, свързани с лешоядите са част от проект: