Новини

Бригада в помощ на ранените диви животни

Бригада в помощ на ранените диви животни

05.09.2012
Бригадата бе част от проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици”, финансиран по програмата М-Тел Еко Грант.

В началото домакините от Зелени Балкани представеха накратко дейността на Центъра, както и неговите обитатели.
Цял ден доброволците от Казанлък, Сливен, Пловдив и Стара Загора всеотдайно се трудиха за обновяването на визията и подобряване условията на живот на пациентите на центъра.

Така съвсем заслужено, в края на деня, всички участници в бригадата участваха в освобождаването на 10 бели щъркела и един малък кредлив орел, пациенти на Центъра. То се състоя на територията на Защитена местност Злато поле, дом на десетки бели щъркели, отгледани в Спасителния център през тази година.

Орелът, един от целевите видове по проекта на Зелени Балкани, бе маркиран с GPS/GPRS предавател, и въпреки сравнително дългия период на рехабилитация от близо две години и малко неубедителния си полет вече дава обнадеждаващи сигнали.

Екипът на Спасителния център благодари на всички доброволци за оказаната помощ. Надяваме се това да е само първата от поредица наши срещи.

За повече информация за грантовата програма на М-Тел, посетете www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012


 Ръководител на проекта:
Добромир Добринов, Зелени Балкани
Ел.поща: ddobrinov@greenbalkans.org
Моб.тел.: 0884 004 667