Новини

Бригада в помощ на лешоядите в Централен Балкан

Бригада в помощ на лешоядите в Централен Балкан

25.03.2013
Площадката е изградена до клетката за адаптация на лешояди и се поддържа от Зелени Балкани в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278. Площадката е създадена, за да гарантира лешоядите винаги да са сити и доволни. Тя е оградена с ограда и електропастир, за да попречи на влизането на лисици, чакали и домашни кучета. Храната, която осигуряваме на лешоядите, са умрели домашни животни, предадени на нашия екип от местни стопани и животновъди.

Единственият вид лешояди, който се храни с кости, е брадатият лешояд - символът на българската природозащита - отдавна изчезнал от страната. Колкото и грижливи санитари да са белоглавите лешояди, след тях остават кости, козина и други отпадни продукти.


Затова, на 23.03 сговорна дружина доброволци от Пловдив, Стара Загора, Кърджали и дори Франция се събра, за да почисти площадката и клетката в Централен Балкан. Всички събрани остатъци от обяда на лешоядите бяха заровени в специално изградена дупка. В бригадата се включиха стажантите на Спасителния център към Зелени Балкани - Стара Загора от Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И.П. Павлов”.


Екипът ни бе посрещнат от пет белоглави лешояди, освободени по-рано от екипа на Зелени Балкани. Сред тях бе и див, немаркиран лешояд, дошъл на гости на нашите птици в Централен Балкан.

Благодарим на всички доброволци и приятели на лешоядите, които не се уплашиха от усмихнатите черепи и кости и помогнаха на нашите птици!

За повече информация:
Елена Кметова - ръководител на проекта - 0885 219 557, ekmetova@greenbalkans.org