Новини

Бригада в Центъра

Бригада в Центъра

19.11.2012
Студеното време не успя изплаши тези, които искаха да помогнат. В бригадата се включиха 10 човека, представители на екипа на Центъра и доброволци.

Този път работата предимно се състоеше от засаждане на дръвчета. За 6 часа бяха посадени 27 млади фиданки – брезички, орехи, чинари, албиции, псевдо секвои, питомни кестени и други. Голяма част от тях бяха подарени на Центъра от разсадника в село Арнаути.

Дръвчетата заеха своите места в и около Спасителния център за диви животни, и станаха част от зеления пояс, опазващ обитателите му. Надяваме се след време в клоните на дръвчетата да свият гнезда много диви птички, на които Спасителния център да даде убежище и подслон.

Тук можете да изгледате инструкции за посаждане на дръвчета :
)Благодарим на участниците в бригадата.

За повече информация за грантовата програма на М-Тел, посетете www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012

Ръководител на проекта:
Добромир Добринов, Зелени Балкани
Ел.поща: ddobrinov@greenbalkans.org
Моб.тел.: 0884 004 667

За повече информация:
Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053