Новини

Бракониерите откриха ловния сезон

Бракониерите откриха ловния сезон

09.09.2011

Хищните птици, които уж са защитени и на хартия забранени за отстрел, естествено, губят в тази неравностойна битка и няма как да е иначе, предвид твърдото господство на хладното оръжие срещу живота. Ловците-бракониери стрелят от омраза или за удоволствие и зарязват жертвите си осакатени в полето.

ПЪРВАТА ЖЕРТВА ЗА ТОЗИ СЕЗОН
По-малко от месец от откриването на ловния сезон за дребен дивеч и ето я и първата жертва, попаднала при нас – млад орел змияр, надупчен от главата до петите. Птицата има сачми в мозъка, гръбначния стълб, ... едното крило е с фрактура.... Жив е, но какво от това?! Един живот погубен и още една прекрасна птица загубена за природата на България.

ОМРАЗАТА
Ловците, като цяло, твърдо вярват, че дивечът, който смятат за своя собственост, намалява заради хищните птици. Няма значение, че голяма част от хищните птици, по които ловците-бракониери стелят, даже не се хранят с пернати създания. Самите бракониери не ги и различават, но за какво им е да ги различават, като нищо не им пречи ей тъй, за всеки случай, да ги убият или осакатят.

ЗАБАВЛЕНИЕТО
Голямо забавление за бракониерите е да стрелят по летяща голяма мишена. Най-често това са мишеловите, които се изхранват предимно с мишки и мърша, ама нали прелитат наблизо, стреляй!

ЗАКОНИТЕ
Всички ловци знаят, че хищните птици са защитени от закона, всички без изключение. Това, обаче, не спира бракониерите сред тях да стрелят, защото тези деяния са недоказуеми. Всичко се случва по време на ловни излети, в които бракониерът е или сам или със съмишленици, които няма да издадат “другарчето”.

Положението с бракониерството в България е трагично и става все по-зле. Официалните ловни организации, естествено, отричат в техните редици да има бракониери. Всички, обаче, виждаме истината... Тя е обществена тайна, но е недоказуема, значи проблем не съществува...

Така числеността на хищните птици си намалява и постепенно цели видовете ще изчезват от природата на България...


Текст и снимки:
Любомила Кривошиева - Рехабилитатор диви животни
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани
моб.тел.: 0885 22 84 86         
e-mail: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org