Новини

Бракониери убиха къдроглав пеликан

Бракониери убиха къдроглав пеликан

16.02.2012
Най-пресният пример е от района на Велико Търново. От там в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, преди дни, постъпиха за лечение два къдроглави пеликана (Pelecanus crispus). Едната птица имаше отлично разпознаваеми следи от сачми по краката, в следствие на което костите на част от пръстите и бяха буквално раздробени. За съжаление, и въпреки усилията на екипа, птицата умря, още същия ден.
Направената в последствие рентгенография, на която ясно личат две сачми в тялото на птицата, само доказа съмненията на специалистите ни.
За случая се подготвя сигнал до Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново.

Къдроглавият пеликан е включен в световния червен списък на IUCN, в категорията “уязвим”. В Българското законодателство къдроглавият пеликан фигурират в приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) и неговото убиване и безпокойство се наказва според член 278д на Наказателния кодекс на Република България.

СНИМКИ ЗА МЕДИИТЕ

За повече информация:
Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail:
hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053