Новини

Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани откриха размножителния период

Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани откриха размножителния период

25.10.2019
Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани откриха размножителния период, според наблюденията на екипа на Центъра.

Дойде времето на брадатите лешояди да започнат с проявите на брачно поведение, а това е моментът, в който ние можем да ги стимулираме, като им подаваме гнездови материал. Брадатите лешояди строят гнездото си от клони, вътре го уплътняват с вълна, пера и други строителен материали, които намират в дивата природа.

Ние в Спасителния център на Зелени Балкани ги снабдяваме с клечки и вълна и с радост установяваме, че вече ги използват и започнаха да подреждат гнездото си. Основно мъжкият се занимава със строителните дейности, но на моменти и женската помага.

Малките брадати лешояди ще се освобождават в природата, по програма за завръщане на вида на нашите партньори от VCF. Двойката се размножиха за пръв път през 2016 година и от тогава отглежда по едно или две малки всяка година. Следвайте новините ни, за да се информирате за развитието на поведението им!


Допълнителна информация:
Брадат лешояд

Брадатият лешояд – обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000. Символ на българската природозащита, но изчезнал от фауната на България вид още през 60-те години. Някогашните му местообитания са защитени зони от Натура 2000.Информационните дейности за брадатия лешояд се осъществяват със съдействието на проект: