Брадат лешояд (Gypaetus barbatus)

150.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 150 лв.
Годишна осиновителна такса - 1800 лв.

Брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) е още един изчезнал от България вид, който се подвизава в Спасителния център. При нас имаме две двойки от тези птици. Те са част от проект за възстановяване на вида у нас. Малките, излюпени в Центъра се освобождават в природата... за сега извън България!