Новини

Брачният живот на белошипите ветрушки

Брачният живот на белошипите ветрушки

04.05.2017
Интересно и любопитно ни бе да надникнем в живота на белошипите ветрушки тия дни и да споделим с вас това, което открихме там.
А там, определено, е доста интересно и се случват, наистина, прекрасни неща.
За по-незапознатите от вас, нека да припомним, че вече пета година Зелени Балкани работи по проект,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360. Помолихме отговорниците в Спасителния център и Модула за освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка да ни разкажат как, колко и какви двойки белошипки са се сформирали през този размножителен сезон, какво можем да очакваме от тях и някои по-пикантни истории от живота им.

Започваме историята си от Спасителния център за диви животни, където Йорданка Василева, сътрудник размножителна програма по проекта разказва:„Към този час има 18 двойки. Броят на снесените яйца до момента е 83. (но от тях има едно счупено). Повечето от двойките си запазиха партньорите от предишни години, но има и новосформирани, както и една, в която и двете птици за пръв път се размножават (едногодишния Калин и възрастна женска).  Мисля, че няма да приключат с това, продължава Йорданка, защото има още две копулиращи двойки. Има и още 2-3 със започващо брачно поведение, но ако не побързат, ще изпуснат влака (сезона)...“ завършва разказа си тя.

Нашият колега Симеон Марин, координатор полеви дейности в Сакар, пък, предава следното: „От началото на сезона общо регистрирани в Левка 52 птици: 31 мъжки и 21 женски. От тях последните дни обитаващи колонията са 42, а останалите са преминали през нея.Този сезон, до момента, са преминали 2 диви птици - без пръстени. До днес има 15 - 17 сформирани двойки, продължава Симеон. От тях една вече е снесла пълно мътило (общо 5 яйца) и е започнала инкубация, други 2-3 снасят в момента. Има вероятност заради забавения размножителен сезон, причинен от климатичните колебания, не всички сформирани двойки да се размножат тази година.“ завършва разказа си Симеон.

И така, както виждате, нещата са интересни и доста динамични. Ние ще продължаваме да ви държим в течение на всичко, което се случва с белошипите ветрушки по проекта, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

Надяваме се да имаме добри новини и тази година стотици, млади, белошипи ветрушки да полетят в небето на България.

Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.orgПроектът "По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България" е награден от Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на културното и природното наследство на България!