Новини

Блага вест от Спасителния център на Зелени Балкани

Блага вест от Спасителния център на Зелени Балкани

25.03.2019
Днес, добрата новина дойде от Спасителния център на Зелени Балкани – втора двойка египетски лешояди в Центъра копулира!

Това споделя екипът на проект “Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874), който успя за засече щастливото събитие, благодарение на поставените във волиерата на птиците камери за видеонаблюдение.
Двойката е съвсем нов обитател на Центъра, транспортиран преди по-малко от месец. Тя е дарение от зоопарк

Прага за природата на България и всички нейни потенциални поколения, ще бъдат освобождавани не само по време на проекта, а и след неговото приключване.

Благодарим на Антонин Вайдал и управата на зоопарк Прага за подкрепата.

Надяваме се скоро да имаме още добри новини за споделяне!