Новини

Бизнесът в помощ на природата

Бизнесът в помощ на природата

24.03.2016
Сокотаб ЕООД и Зелени Балкани отбелязаха заедно Деня на гората със залесяване на 330 дръвчета черен бор в района на Бяла река, община Ивайловград.

За Сокотаб това е едва началото на мащабна кампания за залесяване на 2000 борчета, част от проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649, финансиран съвместно в рамките на програма LIFE на ЕС. Инициативата е и в подкрепа на фирмената политика и програма за намаляване на въглеродните емисии, подобряване на местообитанията на редки видове и въвличане на местното население в природозащитни дейности.

Кампанията стартира на 21.03. в Пловдив със специализирано обучение на 40 души, служители на фирмата от централния и всички регионални офиси на Сокотаб в България, както и колеги от Сокотаб Гърция и Македония. Проведена бе интересна дискусия относно защитените видове птици и животни и за това как бизнесът може да си партнира с неправителствени организации в  подкрепа на различни дейности по опазване на природата. През втората част на обучението участниците се запознаха с четирите вида лешояди, които са се срещали в България, както и с дейностите, предвидени по проект  „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649.
За наша радост, много от присъстващите са съвестни ловци и познават отлично както териториите, в които работят, така и птиците, които живеят в тях.

След обед групата отпътува за Стара Загора, за да посети Спасителния център за диви животни. Тук участниците успяха да се запознаят отблизо с нашите пациенти и техните истории, като пътувайки към Ивайловград освободиха мишелов, излекуван от специалистите на Центъра.

На 22.03. кампанията продължи със залесяването на 330 четиригодишни черни борчета, в близост до площадката за подхранване на лешояди край с. Пелевун, Бяла река, Източни Родопи. В залесяването се включиха представители на Община Ивайловград, както и местни фермери, сключили договори за отглеждане на тютюн с фирмата. Черният бор е характерен вид за района и любимо място за гнездене на черните лешояди в резерват Дадя, Северна Гърция. Надяваме се като подобрим условията у нас да привлечем тези изключително редки птици и те започнат да гнездят и в България.

Промените в горите през последните 50 години доведоха до значителна загуба на стари гори. Където са останали, тези гори са пръснати и ограничени и се намират под огромен човешки натиск и постоянно безпокойство. Едновременно с това, тези места предлагат оптимални условия за гнездене на черния лешояд, вид, загубен от 90те години на миналия век като гнездящ в България. Проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 предвижда възстановяването на този вид в Източните Родопи, Стара планина и Кресна, като преди освобождаването на птици се провеждат редица дейности за подобряване на условията по места. Една такава дейност е залесяването с борове, които включват и провеждане на няколко кампании с помощта на местни хора и доброволци!

Бихме искали сърдечно да благодарим на служителите на Сокотаб ЕООД и всички, участвали в залесяването за огромния интерес, съпричастност и енергия, с които участваха в кампанията. Това сътрудничество е прекрасен пример за отговорност и истинско отношение към опазването на околната среда, съчетано с практически дейности на терен.

За повече информация:
Елена Кметова – Биро – ръководител проект – ekmetova@greenbalkans.org