Новини

Белошипите ветрушки започнаха да снасят яйцата си

Белошипите ветрушки започнаха да снасят яйцата си

21.04.2015
Първите яйца за тази година вече са снесени в Спасителния Център и Модула за освобождаване и адапатция в Сакар.
 
Размножителният сезон за белошипите ветрушки навлиза в най-важния си етап и първите няколко яйца вече са снесени. Както и през миналата година, първите родители сдобили се с яйца са една от възрастните двойки в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора. Това са едни от първите белошипи ветрушки, които участват в програмата за възстановяване на гнезденето на белошипата ветрушка в страната. Преди няколко дни те снесоха първото си яйце, и днес вече имат 3 яйца в гнездилката си. 
Един ден по-късно от тях започнаха да снасят яйцата си и птиците от друга двойка в адаптационната клетка в с. Левка в Защитена зона Сакар. Те, от своя страна, вече имат 2 яйца.
Всички тези птици имат много важна роля в проекта на Зелени Балкани -,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, като от тях се очаква да осигурят млади птици за освобождаване в природата. Особено значима е ролята на възрастните птиците от Модула за освобождаване. От тях се очаква също така да ,,контактуват“ с младите птици за освобождаване и да изграждат у тях инстинкт за привързаност към района. 
 
Благодарение на специално изграденото видеонаблюдение, екипът има възможност да извършва детайлни наблюдения на птиците, тяхното поведение и местата, в които гнездят. Чрез малки камери прикрити в гнездилките, експертите получават информация за птиците без да ги безпокоят директно и в същото време така се получават актуални данни за това какво точно се случва в момента с всяка една от двойките. 
Данните от видеонаблюдението показват, че първите 5 яйца за тази година са вече факт, а също така разкриват, че в Центъра има поне 7 сформирани двойки, които предстои да снесат яйца и да отгледат поколение.  
 
За екипа на Зелени Балкани предстои поредното натоварено лято и полеви сезон, изпълнен с много надежди и очаквания в природата на България успешно да полетят още белошипи ветрушки.
 
Вижте повече във видео клипчето на https://www.youtube.com/watch?v=7P5YaePTHSs
 
За допълнителна информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org