Новини

Белошипите ветрушки – в разгара на размножителния сезон!

Белошипите ветрушки – в разгара на размножителния сезон!

06.05.2016
Тези дни получаваме постоянна информация от нашите сътрудници размножителна програма по проект „Възстановяване на белошипата ветрушка LIFE11 NAT/BG/360” от Левка и Спасителния център на Зелени Балкани.

Безспорен водач във временното класиране на импровизираното състезание  са двойките в Спасителния център, които са общо 17. До момента в гнездилките на волиерите в Центъра има снесени точно 80 яйца, като безспорен фаворит е женската белошипка с красноречивото име Златна, която снесе цели 6 яйца. На всичко отгоре Златна, като истинска еманципирана жена, изгони своя мъж, който освен с нея поддържаше връзка с още две пернати красавици!

Нещата в Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка, пък, стоят по следния начин: До момента около Модула наблюдаваме общо 34 завърнали се от миграция птици, 4 от които са диви, не освободени от нас. От тях имаме сформирани общо 9 двойки и забележете – една тройка! Със сигурност имаме преброени общо 11 яйца, но тъй като за разлика от Спасителния център в Модула не всяка гнездилка е снабдена с камера, то сигурни сме, че има и други снесени яйца.

И така, размножителният сезон на белошипите ветрушки в Спасителния център е в разгара си, а ние ще ви държим в течение на всичко, което се случва при нас.

За допълнителна информация:
Петя Карпузова - Полеви сътрудник
проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0884 056818, е-mail: pkarpuzova@greenbalkans.org

Йорданка Василева - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Сътрудник белошипе ветрушка проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
E-mail.: yvasileva@greenbalkans.org; тел.: 0882707035