Новини

Белошипите ветрушки в Спасителния център започнаха размножителния си сезон

Белошипите ветрушки в Спасителния център започнаха размножителния си сезон

04.04.2016
От няколко дни, вече, и белошипите ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани, се включиха в размножителния сезон на Центъра.

Екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 още в края на март с радост отбеляза първата копулация на птици във волиерите ни.

Тази година очакваме да подобрим собствения си миналогодишен рекорд от над 30 малки излюпени и 19 от тях освободени в последствие в Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка, свиленградско.

С интерес очакваме развитието на размножителния сезон на белошипите ветрушки при нас и обещаваме да ви държим в течение на всичко, което се случва и така да станете съпричастни към историческия момент на завръщане на един изчезнал от природата на България вид – белошипата ветрушка.

За допълнителна информация:
Христина Клисурова - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Връзки с обществеността, проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0886570053, е-mail : hhristova@greenbalkans.org