Новини

Белошипите ветрушки в Спасителния център – в помощ на завръщането на вида у нас

Белошипите ветрушки в Спасителния център – в помощ на завръщането на вида у нас

23.08.2014
Тези дни, от Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки на Зелени Балкани в село Левка отлетя и последното, излюпено в Спасителния център, белошипо пиле.
 

Историята му е история на пиле с късмет, пиле, което с помощта на Зелени Балкани и екипът на проект Възстановяване на белошипата ветрушка, LIFE11 NAT/BG/360 успя да се появи на бял свят и да отлети в небесата.

Още във вид на яйце, то бе транспортирано от Левка в Спасителния Център, след като малко преди да се излюпи, по незнайни причини, бе изоставено от родителите си.

В началото бе настанено в инкубаторното помещение.   Десетина  дни екипът на Зелени Балкани полагаше неуморни и топли грижи за малкото яйчице. Осигурени му бяха оптимална температура и влага в инкубатора, а нашите колеги редовно го обръщаха и преместваха, така както би направила една възрастна птица в гнездото. Особено внимание отделихме и на проследяване тежестта и преглеждане плътността на съдържанието в яйцето. Така, с голяма точност, специалистите успяха да предскажат момента на излюпването.

След дългото, напрегнато за нас, очакване пилето се излюпи и вече имаше нужда от подходящи грижи, наподобяващи родителските ласки, специализирана храна, спокойствие и разбира се сигурно, и безопасно място, където да расте. Това бяха кувьозите.

После дойде и последния етап от отглеждането на малката ветрушка. Преди да поеме към самостоятелен живот в дивата природа, тя бе настанена в Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка. Грижите за нея поеха новите й родители - гнездящи в Модула възрастни белошипки. Те предадоха на мъника последните ,,уроци“ по оцеляване в дивото.

И ето че днес, след толкова усилия и премеждия, нашата белошипка лети в небето на Сакар.

Използваме повода, за да ви представим малко статистика от размножителния сезон на белошипите ветрушки в Центъра.
 
В рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“  LIFE11 NAT/BG/360 изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на програма LIFE на ЕС през 2014 г в Спасителния центъра отглеждахме общо 48 възрастни птици.

Въпреки крехката си възраст, едва една година, част от птиците успяха да сформират 11двойки  при нас. Това лято две от семействата бяха ,,командировани“ в Модула за освобождаване, за да приучват младите птици към живот в дивата природа. 
 
Останалите в Центъра, макар и млади, успяха да излюпят и отгледат 26 малки. Всички те бяха освободени в природата чрез структурите на Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветуршки, поддържани от Зелени Балкани в Сакар планина.

Отделно, нашите птици се оказаха и отлични приемни родители и приютиха и отгледаха 9 малки, приети в Центъра още като яйца или новоизлюпени пиленца от адаптационната волиера в Сакар. Без намесата на екипа ни, в природата тези 9 малки щяха да станат жертва на естествения отбор. За нас, обаче, всяко едно пиленце белошипа ветрушка е важно и има своята роля във връщането на вида в природата ни.

И така, общият брой отгледани малки белошипи ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани през 2014та година бе 35.

Всички те вече летят в небето на България и се стягат за дългия и опасен път на миграцията. Надяваме се догодина да се завърнат и на свой ред да излюпят малки, които да станат част от завръщането на белошипата ветрушка у нас.

За информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289,
е-mail : ggradev@greenbalkans.org


Йорданка Василева - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Сътрудник белошипе ветрушка проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
e-mail.: yvasileva@greenbalkans-wrbc.org