Новини

Белошипите ветрушки в Спасителния център имат вече 13 яйца

Белошипите ветрушки в Спасителния център имат вече 13 яйца

28.04.2015
Ако си спомняте, миналата година получихме 40 птици от нашите партньори по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360.  Още през първите дни на 2015 подобрихме значително условията във волиерите, обитавани от тези птици в Центъра. И резултатите не закъсняха.

Към момента имаме сформирани общо 8 двойки, а в 4 от гнездовите платформи, поставени специално за целта, вече се „мъдрят“ 13 бели яйчица.

Разбира се, броенето тепърва започва, тъй като имаме още копулиращи двойки, както и тепърва създаващи се, млади, семейства J.

Ще се постараем, във волиерите на Центъра, тази година да съумеем да отгледаме възможно най-много малки, които в последствие да транспортираме до Модула за освобождаване в село Левка.

Така че добрите новини от белошипите ветрушки в Спасителния център тепърва предстоят, очаквайте ги!

За повече информация:
Йорданка Василева - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Сътрудник белошипе ветрушка проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
e-mail.: yvasileva@greenbalkans-wrbc.org; тел.: 0882707035