Новини

Белошипите ветрушки в Спасителния център  имат постоянно нужда от грижи!

Белошипите ветрушки в Спасителния център имат постоянно нужда от грижи!

26.08.2016
В края на лятото, след напрегнатия размножителен сезон на билошипите ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани, човек би си помислил, че всичко е тихо и спокойно.

Това, обаче, въобще не е така.

След като изпратихме и последните бебета от волиерите, след като и последната двойка белошипки напусна своята гнездилка, екипът на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 в Спасителния център се зае с преглед и профилактика на птиците.

Разместихме някои от двойките, които показаха незадоволителни резултати през отминалия размножителен сезон. Прегледахме някои от птиците, които ни се сториха с „разклатено“ здраве.
Започнахме щателен оглед на клетките, където подменихме стари дъски. Почистихме основно гнездилките на птиците, както и пода, и стените на волиерите. Проверихме канализацията и я почистихме, и не на последно място поправихме повредените кацалки.

Така че работата при нас никога не спира, без значение в кой сезон – белошипите ветрушки винаги имат нужда от грижи.  

От друга страна, сега е моментът да поканим по-любопитните от вас, които искат с очите си да видят красивите, дребнички, соколчета да посетят Спасителния център. Можем да ви уверим, че е точният момент в който за птиците няма да е проблем, ако тайничко надникнете през прозорчето за наблюдение в клетките.


За повече информация:
Йорданка Василева - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Сътрудник белошипе ветрушка проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
e-mail.: yvasileva@greenbalkans-wrbc.org; тел.: 0882707035