Новини

Белошипите ветрушки в Сакар

Белошипите ветрушки в Сакар

21.03.2020
Белошипите ветрушки се завърнаха у нас в едно, за съжаление, сложно време.

Въпреки това, екипът на Зелени Балкани продължава да върши за задълженията си по грижите около редките птици в сакарското село Левка – дом на първата дива колония на птиците от повече от 50 години у нас, спазвайки стриктно указанията свързани с обстановката в страната в момента.

Днес, при последното наблюдение, успяхме да преброим повече от 20 завърнали се ветрушки. Вече има сформирани и две – три двойки, а също така бяха регистрирани и първите копулации.

Приятно е да наблюдаваме как мъжките птици трескаво обследват изкуствените гнездилки, поставени от екипа ни в района на Модула за освобождаване на белошипи ветрушки. Някои все още не са се ориентирали коя гнездилка да изберат за своето бъдещо семейство, докато други, вече, усилено подготвят своята и приканват избраницата си да я посети.