Новини

Белошипите ветрушки са поредните снесли яйца в Спасителния център за диви животни

Белошипите ветрушки са поредните снесли яйца в Спасителния център за диви животни

20.04.2019
В размножителната колония белошипи ветрушки, която се отглежда на закрито в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, започнаха да се сформират двойки, а вече имаме и първите снесени яйце.

Колонията се състои от 41 птици, които имат на разположение 18 гнездилки. Всека една от тях птиците могат да изберат за свой дом, когато настъпи момента за загнездване. За сега са заети 8 гнездилки, а снесените яйца, които птиците усърдно мътят, са общо 16.

Предвидените места за освобождаване на излюпените през тази година малки са Модулът за адаптация и освобождаване на белошипите ветрушки в село Левка, Свиленград и хака на Спасителния център за диви животни.

През 2017 година бе първото освобождаване на белошипи ветрушки от Спасителния център, като целта ни бе да образуваме гнездова колония в покрайнините на Стара Загора. Тази пролет наблюдаваме около 10 завърнали се от прелет белошипи ветрушки. Надяваме освободените това лято малки да подпомогнат новообразуваната колония.

В следствие на дейностите по проект “Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360, бе сформирана гнездова колония в село Левка.

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни се подпомагат от проект: