Новини

Белоглавото лешоядче вече е при родителите си

Белоглавото лешоядче вече е при родителите си

23.02.2021
Една седмица след излюпването си, белоглавото лешоядче вече е при родителите си в родното гнездо.

След като бе излюпено в инкубатора на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и отглеждано там в продължение на една седмица, белоглавото лешоядче вече е върнато в гнездото при родителите си и поверено на техните грижи.

Докато бе при нас, малкото се хранеше и развиваше добре, наддаде тегло и настъпи момента да ограничим контактите му с хора, за да го приобщим към неговия вид. Най-добрият начин това да се случи е, като бъде отгледано от собствените си родители, от които ще научи първите си уроци. А когато вече може да лети, ще бъде отделен от тях и ще поеме по своя път към дивата природа.

Използвахме момента да вземем второто снесено от женската яйце и го настаним в инкубатора, за да могат птиците да се концентрират върху грижите за малкото.

За повече информация:
Ивелин Иванов - ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд"
моб.телефон: +359887589995
email: iivanov@greenbalkans.org
Андреана Дичева - сътрудник размножителна програма на проект "Светло бъдеще за черния лешояд"
моб.телефон: +359877999192
email: adicheva@greenbalkans.org