Новини

Белоглавият лешояд Пламък се завърна в България

Белоглавият лешояд Пламък се завърна в България

06.11.2023
След като през юни тази година беше забелязан в Увац, Сърбия – белоглавият лешояд Пламък продължава пътешествията си в търсене на приятели и храна.

Миналата седмица е бил забелязан от камерите на местност Шопов егрек, Национален парк „Централен Балкан“ и както се вижда от снимките – е в добро състояние.

Пламък е белоглав лешояд, излюпен в Спасителния ни център за диви животни на Зелени Балкани в гр. Стара Загора през 2021г. След това е освободен през 2022г. в - м. Шопов егрек, НП „Централен Балкан“, където в последствие се установява трайно до 30.04.2022г., когато е регистриран там за последно и след това е наблюдаван през юни в Сърбия.

Благодарим на Екатерина Иванова и Пламен Нонински, за това че избраха Пламък за свой кръщелник и ни подкрепиха в грижите за него!
 
Белоглавото лешоядче Пламък е освободен в рамките на договор с предмет "Поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ" от проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“.

 
За контакт:
Ивелин Иванов  – Ръководител на проект „Живот за брадатия лешояд“
моб.тел: +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org
Симеон Марин - координатор природозащитни дейности
моб. тел: +359889223173; e-mail: smarin@greenbalkans.org
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани - тел. +35942607741