Видео галерия

Белоглавите лешояди в Спасителния център за втора поредна година копулират и имат яйце