Видео галерия

Белоглавите лешояди имат яйце за трети път