Новини

Белоглавите лешояди бяха успешно транспортирани и настанени във волиери във Врачански Балкан и Котленска планина

Белоглавите лешояди бяха успешно транспортирани и настанени във волиери във Врачански Балкан и Котленска планина

16.04.2009

Птиците бяха настанени в специално изградени волиери, където ще трябва да останат известно време, за да се адаптират към новата среда. В зависимост от възрастта им те ще бъдат постепенно освобождавани в дивата природа. Сега птиците са все още твърде млади и ще бъдат подхранвани в самите волиери от екипи на Дружеството за защита на хищните птици и Фонда за дивата флора и фауна. Очаква се да бъде довършена и волиерата в ПП Сините Камъни, където ще бъдат настанени и последните няколко птици от групата испански лешояди, които пристигнаха в Стара Загора на 11 март т.г.


Реинтридукцията на белоглавите лешояди е част от мащабен международен консервационен проект, който предвижда в рамките на 3 години в България да пристигнат около 150 птици от вида. Всички те ще преминат през Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където екип от специалисти ще наблюдава здравословното им състояние


За повече информация:
Д-р Христина Клисурова, Спасителен център за диви животни, тел: 0886570053