Новини

Бедстващите колонии прилепи не са повод за паника

Бедстващите колонии прилепи не са повод за паника

21.11.2018
Както винаги с началото на зимата зачестяват и бедстващите колонии прилепи, прогонени от мястото, на което са се зазимили и по неволя попаднали на тераса на нищо подозиращи хора. За щастие и този път хората се оказаха добронамерени към изпадналите в беда животинки и адекватно потърсиха помощ от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
 
Екипът ни ги прие за преглед в Центъра, след който се оказа, че са в сравнително добро състояние, но все пак преминаха кратък курс на рехабилитация – обилно захранване и напояване, за да сме сигурни, че ще възстановят силите си.
 
Откритите тераси на жилищните сгради не са никак подходящи за зимуване на прилепи в студените зимни дни, когато температурите падат под 0 °C, за това при подобни случаи, се налага да намерим подходящо място за зимуване, максимално близко до естественото за вида. Тъй като конкретната бедстваща колония бе от вида ръждив вечерник, който се среща в привходните части на пещери, но успешно се е адаптирал и към живота в градската среда, избрахме да ги настаним в една изоставена сграда в покрайнините на Стара Загора.
 
Не се притеснявайте или плашете от присъствието на прилепи, те няма да ви направят нищо, но вие може да направите много за тях!


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371