Новини

Бедстваща колония прилепи бе приета в Спасителния център на Зелени Балкани

Бедстваща колония прилепи бе приета в Спасителния център на Зелени Балкани

12.12.2016
На 10ти декември в офиса на Зелени Балкани постъпи сигнал на гражданка от Стара Загора, за наличие на прилепи на терасата й, на панелен блок в квартал Три Чучура - Север. При отзоваването на наш екип на място се оказа, че на откритата тераса има над 61 прилепа, скупчени на три групички.

Наличието на прилепи през зимата, през светлата част на деня, на напълно открита тераса не е типично явление. Прилепите избягват да стоят на открито и незащитени през деня, а през зимата са в състояние на хибернация, като за целта са избрали подходящи убежища в сгради, пещери или дървета. В конкретния случай става дума за колония на ръждиви вечерници, от  61 индивида.

Най-вероятната причина за присъствието им на това нетипично място е, напускане(прогонване от убежището). Възможно е това да е станало при ремонтни дойности, реализирани от частни лица (на тераси, фасади и др., в които прилепите имат убежища и зимуват) или при санирането на някой от блоковете в Стара Загора, реализирано по програмата за Енергийна ефективност. Зимата е уязвим за прилепите период, през който те не могат да напуснат своите убежища, тъй като са в състояние на понищена жизнена активност (зимен сън). Когато ремонтните дейности се извършват през този период, прилепите биват буквално зазиждани живи или премазвани по време на ремонтните дейности, тъй като са в невъзможност да напуснат убежищата навреме. Зелени Балкани работи вече втора година по кампанията Диви съседи, насочена към опазване на прилепи, бързолети и други защитени видове, обитаващи сгради.

За проблема със санирането на сградите през уязвимите за прилепи периоди (размножителен и зимен) и за бързолетите (размножителен) многократно са информирани всички отговорни институции, тъй като унищожаването на индивиди от тези защитени видове представлява нарушение на Защона за биологичното разнообразие, за което са предвидени финансови и административни санкции. Въпреки това, проблемът не е намерил трайно решение. Сигнали за саниране на сгради, с наличие на прилепи в тях, получихме и от Казанлък и други градове....
Зелени Балкани призовават гражданите да информират РИОСВ и МОСВ за случаите на унищожаване на защитени видове – прилепи или бързолети.

Припомняме, че прилепите и бързолетите, освен защитени от закона са и видове, които са изключително полезни, тъй като унищожават огромни количества насекоми. Популациите им в много страни са претърпели драстичен спад, вследствие на програмите за енергийна ефективност и за опазване на защитените видове, обитаващи сгради са необходими целенасочени и координирани усилия.

За информация:
Елена Стоева, Група за опазване на прилепите и пещерите – Зелени Балкани,
моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org