Новини

Бебето брадато лешоядче в Спасителния център е в добро здраве!

Бебето брадато лешоядче в Спасителния център е в добро здраве!

27.03.2019
Днес премина първия преглед на бебето брадато лешоядче, след като преди около месец то бе предадено за отглеждане на родителите си!

Прегледът показа, че бебето е в изключително добро състояние  – силно и здраво.

Това е рутинна процедура, която екипът ветеринарни лекари на Спасителния център провежда всяка година на младите, новоизлюпени брадати лешоядчета в Центъра.

Защо? Ами защото е важно всичко при младите пилета да е наред, за да можем да сме сигурни, че те растат здрави и силни и когато стане време да бъдат освободени в природата, да сме сигурни, че ще се справят с новите предизвикателства пред които ще бъдат изправени!

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с брадатия лешояд, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371