Новини

БДЗП и Зелени Балкани участваха в международна среща за опазване на хищните птици в Унгария

БДЗП и Зелени Балкани участваха в международна среща за опазване на хищните птици в Унгария

03.02.2023
Експерти от БДЗП и Зелени Балкани взеха участие в ежегодната среща за опазване на хищните птици в Унгария и заключителна конференция на LIFE проект „PannonEagle”. Работната среща се проведе в град Яжберени и събра учени и експерти по опазване на хищните птици от Унгария Австрия, Чехия, Германия, Словакия, Сърбия, Хърватия, Румъния, Гърция и Албания.

Представени бяха последните данни за състоянието на хищните птици в Панония и добри практики в борбата срещу използването на отрови в дивата природа, бракониерството, разследването на престъпления срещу природата и обезопасяване на рискови за птиците електропроводи. Прилагането на тези природозащитни дейности е довело до увеличаване на популациите на редица видове хищни птици като царския орел, морския орел и ловния сокол в целия регион. БДЗП и Зелени Балкани представиха резултатите от дългогодишните си усилия за опазване на царския орел в България, довели до значително увеличение на популацията му в страната, както и напредъка в борбата срещу използването на отровни примамки в страната. Бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество и обмяна на опит за опазването на ловния сокол в рамките на проект „Живот са сокола“ и проект „Безопасен път за ловния сокол“, който стартира в Унгария.

В рамките на работната среща бе посетен национален парк Кискуншаг, където участниците се запознаха отблизо с резултатите от усилията на неправителствените организации, ловците и местните власти. Бяха наблюдавани голям брой големи дропли, сиви гъски, а също ловен сокол, царски и морски орел.

Популацията на големите дропли в този район се увеличава след като голяма част от електропреносната мрежа е положена под земята, което води до повишаване на преживяемостта на дроплите. Преди едва 7 години в района се заселва първата двойка царски орли, а днес там гнездят вече 15 двойки от застрашения вид. Същевременно популациите на сърни, зайци и фазани също са в отлично състояние и се ползват от местните ловци и ловни туристи. Екипът ни успя да наблюдава над 300 сърни и голям брой зайци, яребици и фазани само в рамките на няколко часа.