Служители

Андреана Дичева - сътрудник проект  „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649

Андреана Дичева - сътрудник проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649

Андреана е дългогодишен доброволец на Зелени Балкани и на Спасителния център за диви животни. Сега, вече, тя е и част от екипа на Центъра, като  сътрудник по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649. От друга страна Анди, както всички я наричаме, се грижи за птиците, обитаващи посетителския кът, както и тези, като Мишо, Лули и Владко, които можете да подържите, гостувайки ни. Тя отговаря и за групите посетители в Центъра.

От друга страна, естествено, Анди участва във всички дейности по грижите за обитателите на Центъра. Грижи, които включват хранене, хигиена, обогатяване на средата.

Телефон за връзка: 0882384410
e-mail: adicheva@greenbalkans.org