Новини

7 зеленоглави патета бяха освободени при съвместна акция на екипа на Зелени Балкани и ловци от село Левка

7 зеленоглави патета бяха освободени при съвместна акция на екипа на Зелени Балкани и ловци от село Левка

14.08.2017
Преди броени дни екипът на Зелени Балкани в лицето на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, съвместно с представители на ловците в село Левка, освободиха 7 зеленоглави патици във микроязовир в околностите на селото.

Акцията, превърнала се в традиция, бе в контекста на дългогодишното  добро сътрудничество между природозащитниците и ловците в района. Новият дом на зеленоглавите патета не е избран случайно, а е район, в който местната ловна дружинка е ограничила лова и по този начин малкият водоем предоставя сигурно убежище за младите птици.

Всички 7 освободени патета са излюпени в Спасителния център и са поколение на двойки, конфискувани при бракониерски лов край Нова Загора преди години.
Акцията бе и повод за разговор във връзка с наближаване откриването на ловния сезон у нас.

Местните ловци са ключов партньор на Зелени Балкани при изпълнението на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360. Чрез подаване на информация за наблюдавани белошипи ветрушки в районите, където са локализирани използваните местообитания за ловуване от страна на ветрушките и осъществяване на други съпътстващи дейности, ловците активно подпомагат природозащитниците.

За контакти:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289,
е-mail : ggradev@greenbalkans.org

Проектът "По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България" е награден от Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на културното и природното наследство на България!