Новини

5 млади забулени сови, излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани, поеха към свободата

5 млади забулени сови, излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани, поеха към свободата

25.08.2015
Вчера 5 забулени совички „наше производство“ направиха първите си крачки към свободата.

Птиците, второ поколение за тази година на двойката забулени сова с трайни увреждания, бяха маркирани и поставени във временна, адаптационна волиера, в Центъра. Няколко дни ще ги храним там, след което ще отворим таен изход, от където младите птици ще излетят, когато са готови.

Разбира се, ние ще продължим да им оставяме храна дни след като ни напуснат, за да сме сигурни, че ще успеят да се приспособят успешно към новите условия.